FZŠ Drtinova

název: Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861, příspěvková organizace

adresa: Drtinova 1/1861, 150 00 Praha 5 – Smíchov

webové stránky: www.zsdrtinova.cz

provozní doba družiny pro 1.–3. třídu: 11.35–17.15 hod.

charakteristika školy: Klademe důraz na jazykové vzdělávání, angličtina se vyučuje od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 5. třídy (němčina, francouzština, nebo španělština). Škola je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus plus.

otevírané první třídy: 2

počet dětí ve třídě na 1. stupni: průměrně 24

cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, francouzština, španělština, němčina od 5. ročníku, konverzace s rodilým mluvčím od 7. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: partnerství se školou Gymnasium Einsiedel Chemnitz, projektová výuka, tandemová výuka, školní parlament, vodácký a lyžařský kurz, exkurze, vzdělávací pobyty ve Velké Británii od 5. ročníku, jazykové pobyty ve Španělsku a Francii

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: spolupráce s PPP, individuální přístup k výuce, doučování, dvojjazyčná asistentka pedagoga, individuální domácí vzdělávání, individuální vzdělávací plány

vybavení a zázemí: nová budova se sálem, učebnami IT a zázemím pro družinu, venkovní hřiště, sportovní ovál, venkovní posilovna, zahrada

kroužky: keramika, flétna, pěvecký sbor, sportovní hry

školní stravování: výběr ze tří jídel, elektronický čipový systém, bezlepková jídla

bezbariérovost: ano (výtah/WC), pouze v nové budově

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě