Situaci v MŠ Kroupova prověří nezávislí odborníci

06/09/2022

Rada páté městské části schválila složení nezávislé pracovní skupiny, která byla ustanovena výlučně z odborníků. Cílem její práce bude nezávislé posouzení provedených kontrol. Pracovní skupina může z provedených kontrol navrhnout opatření a závěrečná doporučení vedení MŠ i zřizovateli.

 

Pracovní skupina je složena ze zástupců Hygienické stanice hl. města Prahy, České školní inspekce, právníka, pracovníka Odboru školství MHMP pro oblast stravování, hygieny stravování a předškolního vzdělávání i zástupců zřizovatele. Do skupiny byl nominovaný také nezávislý odborník z Pirátské strany jako největší opoziční strany ZMČ Praha 5.

 

„Členové pracovní skupiny posoudí adekvátnost přijatých opatření a v případě nutnosti doporučí závěrečná opatření, která budou reflektovat celou situaci,“ vysvětluje tisková mluvčí MČ Praha 5 Mgr. Lenka Abessi

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě