Setkání s delegací z Jižní Koreje

04/05/2018

Dne 25.4. 2018 se uskutečnilo setkání s delegací  35 radních z Jižní Koreje,  provincie Jižní Čolla. Za Městskou část Praha 5 se zúčastnil pan radní Bc. Martin Damašek M.A. a pan radní RNDr. Radomír Palovský, CSc. Radní delegaci krátce obeznámili s rozdělením samosprávy v Praze, na naší MČ Praha 5 a s historií samosprávy v ČR. Delegace projevila zájem o témata týkající se chodu úřadu, volby zastupitelstva, pana starosty, tajemníka, tvorby zákonů a spravování vyhlášek. Otázky byly kladeny i na témata,  týkající se problematiky řešení delevoperských  staveb na území Prahy 5 a spolupráce s občany. 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě