Výbor pro sport a zahraniční vztahy

Členové:
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Karel Klíma
Ing. Tomáš Mysliveček
Ing. Pavel Richter
Mgr. Zdeněk Doležal
Jarmila Svobodová
Mgr. Marie Poesová
JUDr. Marie Aschenbrennerová
Ing. P. Liška
MgA. David Dušek

Tajemnice:
Ing. Erika Ortmannová - l. 811

Termíny zasedání Výboru pro sport a zahraniční vztahy
2017:

1. zasedání - 18. 5. 2017 - 17 hod., zasedací místnost 614, Štefánikova 13/15
2. zasedání - 1. 6. 2017 - 17 hod., zasedací místnost 614, Štefánikova 13/15
3. zasedání - 28. 6. 2017 - 16:30 hod., zasedací místnost 614, Štefánikova 13/15
4. zasedání - 6. 9. 2017 - 16:30 hod., zasedací místnost 614, Štefánikova 13/15
5. zasedání - 4.10. 2017 - 17.30 hod., zasedací místnost 614, Štefánikova 13/15

Termíny zasedání Výboru pro sport a zahraniční vztahy
2018:

1. zasedání - 22. 1. 2018 - 17 hod., zasedací místnost 614, Štefánikova 13/15
13. 02. od 17.00 hod. v zasedací místnosti č. 614.
13. 03. od 17.00 hod. v zasedací místnosti č. 614.
03. 04. od 17.30 hod. v zasedací místnosti č. 614.
09. 05. od 17.00 hod. v zasedací místnosti č. 614.
05. 06. od 17.00 hod. v zasedací místnosti č. 614.

Zápisy VSZV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018
Programy Výboru pro sport a zahraniční vztahy
Statut Výboru pro sport a zahraniční vztahy
Zprávy o činnosti VSZV

Jméno Funkce E-mail Telefon
MUDr. Radek Klímačlen zastupitelstvaradek.klima@praha5.cz