Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Místopředsedové:
Mgr. Renáta Zajíčková
Bc. Jan Klusoň

Členové:
Mgr. Eva Horáková
Michael Belaška
RNDr. Radomír Palovský, CSc.
PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová

Tajemnice:
Lenka Sloupová - l. 516

Termíny zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana na II. pololetí 2018:

28. listopadu 2018 - od 17:30 hodin v místnosti č. 614 - proogram ZDE
19. prosince 2018 - od 18 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE

Termíny zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana na I. pololetí 2019:

16. ledna - Zrušeno
23. ledna - od 16:30 hodin v místnosti č. 611, Štefánikova
13. února - od 16:30 hodin v místnosti č. 330 - program ZDE
13. března - od 16:30 hodin v místnosti č. 411, Štefánikova 13,15 - program ZDE
10. dubna - od 16:30 hodin v místnosti č. 330  - program ZDE
15. květen - zasedání je zrušeno
12. června - od 16:30 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE

Zápisy z jednání

Dokumenty Výboru pro OR a AO

Jméno Funkce E-mail Telefon
MgA. Adam Rutčlen zastupitelstva, předseda Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana, předseda Návrhového výboru, místopředseda Komise legislativní a právní, místopředseda Redakční radyadam.rut@praha5.cz