Výbor pro otevřenou radnici

Členové:

Ing. Jiří Vejmelka
RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Ing. Tomáš Mysliveček
Michael Bělaška
MgA. Adam Rut
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Tajemnice:
Lenka Sloupová - l. 516

Termíny zasedání Výboru pro otevřenou radnici na I. pololetí 2019:

15. ledna - od 16:30 hodin v místnosti č. 611, Štefánikova - program ZDE

16. ledna - Zrušeno
23. ledna - od 16:30 hodin v místnosti č. 611, Štefánikova
13. února - od 16:30 hodin v místnosti č. 330 - program ZDE
13. března - od 16:30 hodin v místnosti č. 411, Štefánikova 13,15 - program ZDE
10. dubna - od 16:30 hodin v místnosti č. 330  - program ZDE
15. květen - zasedání je zrušeno
12. června - od 16:30 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE

Termíny zasedání Výboru pro otevřenou radnici na II. pololetí 2019:
4. září - od 16:30 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE
16. října - od 16:30 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE
27. listopadu - od 16:30 hodin v místnosti č. 330 - program ZDE

Termíny zasedání Výboru pro otevřenou radnici na I. pololetí 2020:

15. ledna 2020 - od 16:30 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE
11. února 2020 - od 17 hodin v zasedací místnosti č. 603, Štefánikova 13, 15 - program ZDE

Zápisy z jednání

Dokumenty Výboru

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. František Gemperle, PhD.člen zastupitelstva, předseda Výboru pro otevřenou radnici, člen Volebního výboru, člen Komise ITfrantisek.gemperle@praha5.cz257000951