Rada

Rada Městské části Praha 5 zasedá každé pondělí.
Jednání rady jsou neveřejná.
Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu.

Rada MČ P5 je výkonným orgánem MČ P5 v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu MČ Praha 5. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Usnesení rady
Zprávy o činnosti Rady městské části Praha 5
Programové prohlášení RMČ