Rada Městské části Praha 5 zasedá každé pondělí.
Jednání rady jsou neveřejná.
Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu.

Rada MČ P5 je výkonným orgánem MČ P5 v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu MČ Praha 5. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Usnesení rady
Zprávy o činnosti Rady městské části Praha 5
Programové prohlášení RMČ

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Lubomír Brož místostarosta, člen zastupitelstva, člen Komise kulturní a obnovy památek, místopředseda Komise legislativní a právní, člen Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů 257000513 lubomir.broz@praha5.cz
Bc. Martin Damašek M.A. místostarosta, člen zastupitelstva, člen Výboru školského 257000506 martin.damasek@praha5.cz
Mgr. Zdeněk Doležal radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Výboru životního prostředí, člen Komise sportu, člen Výboru školského, člen Komise pro strategické řízení 257000898 zdenek.dolezal@praha5.cz
MgA. David Dušek radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Komise bezpečnostní a protidrogové, člen Komise kulturní a obnovy památek 257000842 david.dusek@praha5.cz
Bc. Lukáš Herold místostarosta, člen zastupitelstva, člen Výboru pro územní rozvoj 257000902 lukas.herold@praha5.cz
JUDr. Tomáš Homola místostarosta, člen zastupitelstva, člen Výboru pro územní rozvoj, člen Komise pro strategické řízení 257000568 tomas.homola@praha5.cz
Ing. Jan Kavalírek radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Komise sportu, člen Komise pro strategické řízení 257000944 jan.kavalirek@praha5.cz
JUDr. Petr Lachnit radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva, člen Komise pro strategické řízení 257000904 petr.lachnit@praha5.cz
Mgr. Renáta Zajíčková starostka, členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro strategické řízení, předsedkyně Komise pro místní Agendu 21 a udržitelný rozvoj 257000590 renata.zajickova@praha5.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě