Oddělení stavebně-technické

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

4. patro, dveře č. 423,422.

 

Oddělení vykonává:
- zajišťuje opravy a údržbu provozních budov Úřadu včetně vestavěných rozvodů a technických instalací,
- vypracovává stanoviska k projektové dokumentaci nových staveb a stavebních úprav na nemovitostech MČ,
- zpracovává stanoviska k řízení o změnách užívání prostor v nemovitostech MČ,
- zpracovává plány oprav a údržby pro jednání a schvalování v orgánech MČ,
- kontroluje plnění plánu oprav a údržby zajišťovaných správní firmou,
- zajišťuje přímo nebo prostřednictvím správních firem technickou správu objektů svěřených MČ, nejsou-li tyto činnosti v kompetenci jiného odboru,
- v souladu s rozhodnutím RMČ zajišťuje opravy nemovitostí svěřených MČ přímo nebo prostřednictvím správních firem