Oddělení spisové služby

Referát zajišťuje styk mezi Českou poštou, a.s., Magistrátem hl. m. Prahy a jinými subjekty. Provádí evidenci došlé a vypravené korespondence a její následné třídění v rámci úřadu. Dále zajišťuje archivaci písemností, které odborně zpracovává a připravuje podklady pro archiv Magistrátu hl. m. Prahy. Vyhledává a zpřístupňuje již založené písemnosti i od jiných subjektů než je úřad (písemnosti archivní hodnoty od podniků v likvidaci).