Oddělení hardwarové podpory, provozu a bezpečnosti ICT

Adresa: Preslova 5, 150 22, Praha 5.