Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Členové-odborníci:
PhDr. Pavla Kosinková
npor. Bc. David Počil
Mgr. Věra Přidalová
Bc. Kateřina Pařezová

Tajemnice:
Bc. Jana Součková, DiS. - l. 416

Termíny jednání a zápisy jsou neveřejné.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Josef Vacekvedoucí odboru, předseda Komise pro sociálně-právní ochranu dětíjosef.vacek@praha5.cz257000435