Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Místopředseda:

Členové:
Milan Klempíř - nominant ODS
Josef Endal
Kateřina Poláková
Ing. Milan Kryl
Ing. Petr Bervid, MBA
Mgr. Nadežda Priečinská

Tajemnice:
Bc. Kateřina Matěnová - l. 455

Termíny zasedání Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů na I. pololetí 2020:

15. ledna 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614 - program ZDE
29. ledna 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614 - program ZDE
12. února 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614 - program ZDE
26. února 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614 - zrušeno
11. března 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614 - program ZDE
25. března 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614 - zrušeno
8. dubna 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 614 - zrušeno
29. dubna 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 330 - program ZDE
6. května 2020 - od 14:30 do 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 330 - program ZDE
20. května 2020 - od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 330 - program ZDE
3. června 2020 - od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 614 - program ZDE
17. června 2020 - od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 614 - program ZDE

Termíny zasedání Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů na II. pololetí 2020:

15. července 2020 - od 15 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE
29. července 2020 - od 15 hodin v místnosti č. 611 - program ZDE
12. srpna 2020 - od 15 hodin v místnosti č. 611
26. srpna 2020 - od 15 hodin v místnosti č. 611
9. září 2020 - od 14 hodin v místnosti č. 614
23. září 2020 - od 14 hodin v místnostič. 614
7. října 2020 - od 14 hodin v místnostič. 614
21. října 2020 - od 14 hodin v místnostič. 614
4. listopadu 2020 - od 14 hodin v místnostič. 614
18. listopadu 2020 - od 14 hodin v místnostič. 614
2. prosince 2020 - od 14 hodin v místnostič. 614
16. prosince 2020 - od 14 hodin v místnostič. 614

Zápisy z jednání

Dokumenty Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Archiv Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Jméno Funkce E-mail Telefon
JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerováčlenka zastupitelstva, místopředsedkyně Komise sportu, předsedkyně Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů, členka Výboru majetku a investicmarie.aschenbrenerova@praha5.cz