Komise dopravní

Místopředseda:
Vojtěch Zapletal

Členové:
Viktor Čahoj
Petr Hnyk
Ing. Johan Hornof
Ing. Pavel Peterka Ph.D.
Ing. arch. Dagmar Šormová
Ing. Petr Malík
JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D.

Tajemnice:
Anna Tůmová - l. 473

Termíny zasedání Komise dopravní v 1. pololetí roku 2018:
01. zasedání: 12.01.2018
02. zasedání: 09.02.2018
03. zasedání: 09.03.2018
04. zasedání: 13.04.2018
05. zasedání: 11.05.2018
06. zasedání: 08.06.2018
07. zasedání: 26.06.2018 (Radlická radiála)

Termíny zasedání Komise dopravní v 2. pololetí roku 2018:
08. zasedání: 13.07.2018
09. zasedání: 10.08.2018
10. zasedání: 27.09.2018 v zasedací místnosti č. 614

od 08:00 hod, v zasedací místnosti č. 330, v budově na nám. 14. října 1381/4, Praha 5.

Programy KD
Usnesení a zápisy z jednání KD
Zápisy z jednání - 2012
Zápisy z jednání - 2011
Statut Komise dopravní