Komise bezpečnostní a protidrogová

Místopředseda:
Vladan Brenčič

Členové:
Jiří Hájek - nominant ODS
MgA. David Dušek
Ing. Tomáš Mysliveček
Ing. Petr Bervid, MBA
Petr Křičenský

Tajemnice:
Lenka Nahodilová - l. 504

Termíny zasedání Komise bezpečnostní a protidrogové na I. pololetí 2020:

18. února 2020 - výjezdní - od 17:00 hodin v krajském ředitelství PČR na adrese Kongresová 2, Praha 4 - program ZDE
14. dubna 2020 - zrušeno
9. června 2020 - program ZDE

Termíny zasedání Komise bezpečnostní a protidrogové na II. pololetí 2020:

29. září 2020 - od 17 hodin v místnosti č. 603, Štefánikova 13, 6. patro - program ZDE
24. listopadu 2020

Zasedání standardně začínají v 17 hodin v zasedací místnosti č. 614

Zápisy z jednání

Dokumenty Komise bezpečnostní a protidrogové

Archiv Komise bezpečnostní

Jméno Funkce E-mail Telefon
RNDr. Radomír Palovský, CSc.člen zastupitelstva, předseda Výboru školského, člen Výboru pro otevřenou radnici, člen Kontrolního výboru, člen Výboru pro územní rozvoj, člen Výboru školského, předseda Komise bezpečnostní a protidrogovéradomir.palovsky@praha5.cz