Předsedkyně:
Mgr. Zajíčková Renata, starostka MČ Praha 5

Místopředseda:
Bc. Herold Lukáš, místostarosta MČ Praha 5

Členové:
RNDr. Plamínková Jana, starostka MČ Praha Slivenec
JUDr. Černá Kateřina, tajemnice ÚMČ Praha 5
plk. Mgr. Körner David, zástupce ředitele PČR, OŘ Praha II
Mgr. Hejna Zdeněk, ředitel MP, OŘ Praha 5
npor. Mgr. Hrabina Marcel, velitel HS HZS HMP, HS – 7
Mgr. Štěchová Lenka, KMČ, vedoucí oddělení KŘ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě