Sečení trávy na pozemcích městské části Prahy 5

21/07/2022

V těchto dnech se na nás obracíte s otázkou „Proč NENÍ nebo proč JE tráva posečena?“

V roce 2019 vydalo hl. m. Praha metodické doporučení, jak postupovat v době sucha. Hlavním předpokladem je to, že se nebude provádět plošné sečení při teplotách nad 26°C Tento přístup se však nedá použít plošně. Existují výjimky, kdy a jak je sečení možné a doporučené. Zároveň je třeba upozornit, že rozhodně ne všechny zelené plochy na Pětce jsou ve správě naší městské části.

V době sucha v letních měsících Pětka snižuje či úplně pozastavuje sečení některých trávníkových ploch – sečení v období sucha pak probíhá v lokalitách s instalovaným závlahovým systémem.

Pokud se má “sekat méně”, musí být trávníky k takovému způsobu údržby již založeny a druhová skladba tomuto přizpůsobena.

V případě, že bychom ponechali stávající parkové trávníky bez údržby či snížili pouze četnost sečení, došlo by postupně k vytlačování trav jinými rostlinami a degradaci trávníku.

Aktuálně byla například v parku Klamovka provedena mozaiková seč – byly ponechány pásy trávníku bez sečení.

V parku Sacré Coeur byly ponechány neposečené svahy.

Naopak v parku Portheimka je instalován závlahový systém a trávník slouží především jako pobytový a je sekán v celé ploše pravidelně.

Zároveň je nutné uvést, že se na nás obrací občané s žádostí o zajištění sečení, jelikož se potýkají s alergiemi na pyl, obávají se klíšťat nebo včel v okolí dětských hřišť. Ke každému takovému upozornění přistupujeme zodpovědně a individuálně. Bohužel nelze zcela uspokojivě zajistit péči o trávníky tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům a podnětům.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě