Sdělení občanům ve věci opravy komunikace Bieblova

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že k 30.11.2017 budou ukončeny stavební práce související s opravou komunikace Bieblova, v úseku Radlická – Na Doubkové x Na Skalce (v mapce vyznačeno zeleně).

Investorovi, kterým je hl. m. Praha se však nepodaří k tomuto termínu ukončit práce související s opravou vodovodních řadů v křižovatce Bieblova x Nad Santoškou.

Důvodem byly, dle sdělení zhotovitele, komplikace související s nejasným zaměřením vedení kabelu a sloupu veřejného osvětlení. Zprovoznění komunikace Bieblova v úseku mezi ul. Nad Santoškou a  Na Doubkové x Na Skalce se proto předpokládá k 08.12.2017.

V roce 2018, jakmile to dovolí klimatické podmínky, budou zahájeny práce na provedení opravy komunikace Bieblova (vozovky i chodníku) ve zbývajícím úseku, tj. mezi ul. Nad Santoškou a  Na Doubkové x Na Skalce (v mapce vyznačeno modře).