Pavilon Sacré Coeur

Umístění: 50.07363210001908, 14.39965192638716

Představení projektu

Předmětem stavebních prací je realizace zahradního pavilonu v parku Sacré Coeur na Praze 5, který byl v 19. století založen na místě bývalé vinice a sadu. V dnešní době se jedná o ostrov zeleně v městské zástavbě, který je situován na východo-jižním úbočí svahu nad smíchovskou lokalitou Anděl. Jedná se o přízemní dynamicky tvarovanou stavbu provedenou jako převážně betonová, částečně skleněná stříška, vynesená pomocí masivnějších betonových a subtilnějších ocelových sloupů. Součástí řešení pavilonu je nový přístupový chodník. Jako finální vrstva komunikace je předepsána štípaná žulová mozaika.

Většinu půdorysné plochy pavilonu tvoří serpentina sestavená ze dvou opačně orientovaných záhybů. Jedná se o část zastřešenou betonovou skořepinou pod níž probíhá dlážděná plocha, ta spojuje přístupové chodníky po obou stranách pavilonu. Provozně se tedy jedná o součást parkového parteru, v rámci pavilonu ale slouží také jako místo pro hosty a v rámci obřadů zde je počítáno s umístěním sedacího nábytku (rozkládacích židlí).  V jižním záhybu pavilonu orientovaném po svahu je umístěn vyvýšený piedestal z probarveného betonu zastřešený skleněnou čočkou. Piedestal je oproti navazující dlážděné ploše vyvýšen o dvě výšky schodišťových stupňů a jedná se tak přirozeně o centrální obřadní místo pavilonu. Ve druhém ohybu je provedeno kruhové nezastřešené rozšíření zpevněné plochy, které provozně zvyšuje kapacitu pavilonu

Stavební práce provádí spol. SPD, s. r. o., IČO 284 78 380, sídlem Praha 4 – Podolí, Na Klaudiánce 8/598. Staveniště bylo předáno v 07/2022 a následně byla zahájena realizace.

Projektovou dokumentaci zpracoval v 01/2022 generální projektant spol.  Studio PHX s.r.o., Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 – Žižkov na základě návrhu stavby zpracovaný v 08/2021 MgA. Denisou Kubíčkovou Strmiskovou.

Aktuální stav prací

Od července probíhala realizace přístupové komunikace a instalace osvětlení.

Termín dokončení

Slavnostní rozsvěcení altánku proběhlo za účasti veřejnosti 22 .2. 2024.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě