Pavilon Sacré Coeur

Z romantického zahradního pavilonu máte jedinečné romantické výhledy na panorama Prahy. Jedná se o přízemní dynamicky tvarovanou stavbu provedenou jako převážně betonová, částečně skleněná stříška, vynesená pomocí masivnějších betonových a subtilnějších ocelových sloupů. Součástí řešení pavilonu je nový přístupový chodník. Jako finální vrstva komunikace je předepsána štípaná žulová mozaika.

Celkové náklady projektu

Celkové náklady projektu představují částku cca 12,5 mil. Kč. Jedná se o součet částek za kompletní projekční práce včetně variantního řešení studie a za stavební práce a další související činnosti (např.: technický dozor, koordinátor BOZP apod.).

Projednání v orgánech: 03.03.2021 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/10/190/2021 (výběr vítězného návrhu)

Aktuality

Slavnostní rozsvěcení altánku proběhlo za účasti veřejnosti 22. 11. 2023.

Vybrané výkresy ke studii:

Geoportál

Zpracovatel

Projektovou dokumentaci zpracoval v 01/2022 generální projektant spol.  Studio PHX s.r.o., Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 – Žižkov na základě návrhu stavby zpracovaný v 08/2021 MgA. Denisou Kubíčkovou Strmiskovou.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě