Na Pláni

Umístění: 50.062067633348256, 14.393173097502657

Představení projektu

Cílem revitalizace je vytvoření kvalitního rekreačního prostředí pro místní obyvatele. Revitalizace parku Na Pláni je rozdělena do dvou etap z důvodů investičních nákladů. Předmětem první etapy je vybudování parku pro širší veřejnost. V rámci přípravy území budou provedeny bourací práce, sadové a terénní úpravy, řešení zpevněných ploch a odvodnění, výměna veřejného osvětlení, realizace novostavby objektu zázemí parku, dětského a workoutového hřiště.

Projektovou dokumentaci zpracoval v září 2022 generální projektant spol. Atelier Hajný s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3.

Aktuální stav prací

Na základě dokončené projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání probíhá inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení. V průběhu třetího čtvrtletí 2023 bude zahájeno otevřené zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních úprav.

Participační setkání

13.9. 2023 v 18:15 v budově MŠ Na Pláni

Prezentace: Veřejné setkání k revitalizaci parku Na Pláni

Zápis: Veřejné setkání k revitalizaci parku Na Pláni

Vybrané výkresy ke studii

Termín dokončení:

Předpokládáme, že celková realizace investiční akce bude ukončena ve druhé polovině roku 2024.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě