Na Pláni

Cílem revitalizace je vytvoření kvalitního rekreačního prostředí pro místní obyvatele. Revitalizace parku Na Pláni je rozdělena do dvou etap z důvodů investičních nákladů. Předmětem první etapy je vybudování parku pro širší veřejnost. V rámci přípravy území budou provedeny bourací práce, sadové a terénní úpravy, řešení zpevněných ploch a odvodnění, výměna veřejného osvětlení, realizace novostavby objektu zázemí parku, dětského a workoutového hřiště.

 

Projednání v orgánech MČ: 20.12.2017 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. 52/1696/2017

 

Aktuality

Byla podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem. Stavební práce budou zahájeny v 03/2024.

Předpokládaný termín dokončení 1. čtvrtletí 2025.

 

Fotodokumentace

13.9. 2023 v 18:15 v budově MŠ Na Pláni

Prezentace: Veřejné setkání k revitalizaci parku Na Pláni

Zápis: Veřejné setkání k revitalizaci parku Na Pláni

Vybrané výkresy ke studii:

 

Harmonogram

 

Geoportál

Zpracovatel

Projektovou dokumentaci zpracoval v září 2022 generální projektant spol. Atelier Hajný s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3.

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě