Mrázovka

Cílem rekonstrukce parku Mrázovka je revitalizace cesty s žulovou dlažbou. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce pěších komunikací, přeložky některých stávajících dlažeb, případně jejich doplnění, nové pěší propojky, sadové úpravy a arboristika, revitalizace odvodu dešťových vod a vsakování, revitalizace schodišť a zábradlí, revitalizace kamenných zídek a stávajícího mobiliáře. Součástí jsou i bourací práce na jednotlivých stavebních objektech.

První etapa zahrnovala  opravu pěších komunikací, opravu schodišť a zábradlí, opravy opěrných zídek, vybudování nových propojek a zpevnění přírodně pochozích ploch, dále sadové úpravy a bourací práce na některých stavebních objektech. Doplněn byl mobiliář o nové lavičky a odpadkové koše, byl revitalizován odvod dešťových vod a vsakování.

Druhá etapa obsahuje bourací práce na zbylých stavebních objektech, výměnu kompletních povrchů některých pěších komunikací a pojezdových komunikací. O termínu realizace 2. etapy nebylo rozhodnuto.

Aktuality

V 10/2023 byla dokončena realizace I. etapy rekonstrukce parku Mrázovka.

Fotodokumentace

Geoportál

Zpracovatel

Projektovou dokumentaci zpracoval v září 2017 generální projektant Atiking s.r.o., Křeslická 1532/2a, 100 00 Praha 10.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě