Kavalírka

Umístění: 50.06928400704506, 14.371694568644292

Představení projektu

Park Kavalírka se nachází v katastrálním území Košíře v ulici Pod Kavalírkou. Je sevřen mezi bloky domů přiléhající k Plzeňské ulici a strmý zalesněný svah. I přes zdánlivě velké množství zeleně v okolí, je to  jediná parková plocha, kde je možné hrát si, sportovat nebo odpočívat. Rozloha parku (řešeného území) je cca 6.000 m2. Řešené území je v majetku MČ Praha 5 a Spolku za záchranu parku Kavalírka.

Park je intenzivně využíván, ale trpí mnoha neduhy. V parku jsou staré vzrostlé stromy, ale také množství keřů, které vytvářejí temná, nepřehledná a špinavá zákoutí. Neutěšený stav parku podněcuje špatné zacházení s tímto prostorem a neodpovídá jeho potenciálu a významu pro toto území.

Součástí plánovaných úprav bude doplnění nových výsadeb a provedení pěstebních opatření za účelem zachování stávající vegetace.  Požadované oddělení parku Kavalírka od ruchu ulice a parkujících aut zajistí instalované lavičky s vysokými zády, mezi nimi stromy, kvetoucí keře a popínavé rostliny. Kolem celého parku povede okružní asfaltová cesta, po které bude možné pohodlně chodit, běhat, jezdit s kočárkem, na kole nebo na bruslích. Prostředkem parku ke schodům do svahu povede mlatová cesta dělící park na “aktivní” východní a “klidnou” západní část.

Východní část bude věnována sportu a hrám s velkým dětským hřištěm a atrakcemi pro malé i větší děti. Hřiště bude chráněno nízkým plotem s několika brankami a měkkým barevným povrchem. Dále vznikne místo k sezení pro 50 až 70 lidí. Upravený zalesněný svah bude součástí parku, okolo stromů budou jednoduché lavičky, aby si návštěvníci mohli užít i tuto divokou část parku. Západní část bude klidná. Upravený trávník s několika starými stromy a jezírkem s vodomilnými rostlinami umožní posezení nebo ležení na trávě nebo k pozorování jezírka z laviček podél cesty. Park bude v noci osvětlen lampami.

Navržené úpravy lze provést najednou nebo v několika fázích. Park Kavalírka se díky nim může stát krásným parkem pro všechny.

Z uvedených důvodů bylo nezbytné zadat zpracování projektové dokumentace. V současné době generální projektant spol. KOOA s.r.o., Píseckého 334/19, Košíře, 150 00 Praha 5 dokončuje projektovou přípravu revitalizace parku Kavalírka

Aktuální stav prací

Na základě dokončené projektové přípravy bude ve třetím čtvrtletí 2023 zahájeno otevřené zadávací řízení na zhotovitele stavebních úprav. 

Termín dokončení

Předpokládáme, že celková realizace investiční akce bude ukončena ve druhé polovině roku 2024.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě