Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu

Urbanistická studie řeší oblast mezi ulicemi Högerova, Štěpařská, K Barandovu a slouží jako podklad pro změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) již dnes zastavitelného území s cílem nalézt takové funkční a prostorové uspořádání, které předurčí vyvážený rozvoj lokality, stanoví urbanistickou koncepci, to vše s ohledem na nutnou koordinaci probíhajících změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy soukromých vlastníků pozemků v řešeném území a vydaná územní rozhodnutí soukromých investorů. Dále bude podkladem pro samosprávu MČ při projednávání záměrů soukromých investorů a konkrétní řešení studií prověřená budou dále zpřesňována v podrobnějších stupních projektové přípravy.

druh dokumentace: urbanistická studie, podklad pro změnu ÚP SÚ HMP

zpracovatel: ARCHUM Architekti

datum pořízení: 2021 – 2022

projednání v orgánech MČ:

01.03.2022 Výbor pro územní rozvoj – přijaté usnesení č. VÚR/51/4/2022

04.04.2022 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/14/360/2022

03.05.2022 Zastupitelstvo MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. ZMČ/23/15/2022

 

Ke stažení:

Aktuality:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě