Radlická ulice a její okolí

Prověření možností rozvoje území v okolí ulice Radlická v oblasti školy Radlice. Cílem studie je doplnění zástavby podél ulice Radlická, nalezení rovnováhy mezi ochranou zeleně pohledově exponovaného zeleného svahu Radlického údolí a strukturou zástavby, která doplní chybějící stavební čáru. Studie je podkladem pro projednání podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a pro svěření dotčených pozemků do správy městské části.

druh dokumentace: ověřovací urbanisticko-architektonická studie

zpracovatel: A69 – architekti, s. r. o.

datum pořízení: 04/2020

projednání v orgánech MČ:

03.06.2020 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/22/626/2020 (revokace usnesení – oprava čísla podnětu na změnu ÚP SÚ HMP č. RMČ/27/808/2020)

 

Ke stažení:

Aktuality:

Již proběhlo:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě