Nový Barrandov

Urbanistická studie řeší oblast sídliště Barrandov s cílem nalézt takové funkční a prostorové uspořádání, které předurčí vyvážený rozvoj lokality, stanoví urbanistickou koncepci, to vše s ohledem na sousedství přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Studie je podkladem pro pořizování změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, které řeší přeskupení stávajících zastavitelných ploch, odkanalizování Barrandova a upravují hranici mezi zastavitelnými a nezastavitelnými plochami – posouvají jí mírně dál o Prokopského údolí.

Součástí zpracování studie byl i participační proces s cílem dosáhnout koncensu všech aktérů zainteresovaných v této lokalitě na budoucí podobě řešeného území.

druh dokumentace: urbanistická studie

zpracovatel: A69 – architekti, s. r. o.

datum pořízení: 2016 – 2020

projednání v orgánech MČ:

10.06.2020 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/23/656/2020

23.06.2020 Zastupitelstvo MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. ZMČ/11/7/2020

 

Ke stažení:

Aktuality:

Již proběhlo:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě