Motolský háj

Podkladová studie pro po pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP).

druh dokumentace: urbanistická studie, podklad pro změnu ÚP SÚ HMP

zpracovatel: Projektil architekti

datum pořízení: 05/2022

projednání v orgánech MČ:

07.09.2021 Výbor pro územní rozvoj – přijaté usnesení č. VÚR/43/6/2021

30.05.2022 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/24/362/2022

28.06.2022 Zastupitelstvo MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. ZMČ/24/6/2022

 

Ke stažení:

Aktuality:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě