Generel dopravy

Koncepční dokument pro celé území MČ Praha 5.

druh dokumentace: studie

zpracovatel: Sudop Praha

datum pořízení: 2020 – 2022

projednání v orgánech MČ:

24.01.2022 Výbor dopravní – přijaté usnesení č. VYDO/21/5/2022

09.05.2022 Výbor dopravní – přijaté usnesení č. VYDO/25/4/2022

08.08.2022 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/34/944/2022

 

Ke stažení:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě