Memoranda a smlouvy o spolupráci

2021
12.11.2021 23/0/OÚR/21 Memorandum Bytové domy Radlická
09.11.2021 25/0/OÚR/21 Smlouva o spolupráci Bytový dům Výhledová
05.11.2021 24/0/OÚR/21 Memorandum Radlická mlékárna
11.10.2021 22/0/OÚR/21 Smlouva o spolupráci Rezidence Laurová
14.05.2021 12/0/OÚR/21 Smlouva o smlouvě budoucí kupní Záměr Landia Management
14.05.2021 11/0/OÚR/21 Smlouva o spolupráci Záměr Landia Management
27.04.2021 10/0/OÚR/21 Smlouva o spolupráci Rezidence Na Zatlance
20.04.2021 9/0/OÚR/21 Smlouva o investičním příspěvku Vila Na Cihlářce
14.04.2021 1/0/OÚR/21 Smlouva o investičním příspěvku BD V Roháčích
25.03.2021 3/0/OÚR/21 Smlouva o spolupráci Radlická BC
16.03.2021 5/0/OÚR/21 Smlouva o spolupráci Revitalizace hotelu Popelka
09.03.2021 14/0/OÚR/20 Smlouva o investičním příspěvku Nájemní bydlení Podbělová
18.02.2021 2/0/OÚR/21 Memorandum Bytový areál Radlická

 

2020
02.12.2020 13/0/OÚR/20 Smlouva o investičním příspěvku BD Nad Klamovkou
25.11.2020 15/0/OÚR/20 Smlouva o investičním příspěvku Bydlení Starokošířská
18.11.2020 12/0/OÚR/20 Smlouva o spolupráci Soubor Wassermannova
24.07.2020 4/0/OÚR/20 Smlouva o spolupráci Rozvoj sídliště Barrandov
09.06.2020 2/0/OÚR/20 Memorandum Polyfunkční soubor Geologická

 

2019
17.10.2019 11/0/OÚR/19 Smlouva o investičním příspěvku BD Musílkova

 

2018
03.10.2018 14/0/OÚR/18 Memorandum o spolupráci Šemíkův břeh
25.09.2018 13/0/OÚR/18 Memorandum o spolupráci Barrandov Štěpařská
20.09.2018 12/0/OÚR/18 Memorandum o spolupráci Waltrovka
22.06.2018 8/0/OÚR/18 Mediační dohoda Klamovka

 

2017
13.12.2017 10/0/OÚR/17 Smlouva o spolupráci Barrandov Kaskády
26.04.2017 2/0/OÚR/17 Memorandum o spolupráci participace Smíchov City
27.02.2017 3/0/OÚR/17 Memorandum Top Rezidence Pomezí