Rozbíhá se mezinárodní žákovská a studentská soutěž „Mladí fotografují památky“

Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří vyfotografují památky vyjadřující hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz)

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.

 

Technické specifikace soutěže pro rok 2022:

Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel dne 14. dubna 2022 v Praze.

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:

  • Téma: Architektonické dědictví
  • Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
  • Věkový limit: 21 let

 

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 20. 3. 2022    

 

Více informací naleznete na www.historickasidla.cz