Revitalizace Chaplinova náměstí vstupuje do závěrečné fáze

20/09/2022

Kontrolní den na Chaplinově náměstí ukázal, že práce postupují podle plánu. Náměstí bylo v zoufalém stavu a jeho rekonstrukce se řešila již od roku 2012. Investiční akci se v předchozích letech nedařilo připravit. Nyní se po 2 letech dostáváme do závěrečné fáze výstavby.

V uplynulém týdnu proběhl kontrolní den stavby „Revitalizace Chaplinova náměstí na sídlišti Barrandov“ za účasti místostarosty Ing. Lubomíra Brože, radního Mgr. Zdeňka Doležala a vedoucího odboru přípravy a realizace investic Milana Vondráčka.

Investiční akce probíhá podle projektové přípravy, jež byla v minulosti veřejně projednána a dále konzultována s vedením školy, spolkem rodičů a společenstvími vlastníků jednotek v dotčené oblasti.

 

V rámci revitalizace náměstí se bral ohled i na ekologický aspekt, především zajistit kvalitní odvodnění a péči o zanedbané stromy, což se podařilo. V současné době je provedena asanace dřevin, terénních úprav, bourání stávajících betonových povrchů pro zajištění rovnoměrného vsakování a dokončuje se systém odvodnění a položení vsakovací dlažby.

 

V závěrečné fázi bude provedena úprava a obnova veřejného osvětlení, vybudování pítka, závlahového systému s napojením na vodovod, instalace herních prvků, zábradlí a mobiliáře včetně navýšení počtu laviček na žádost starších spoluobčanů.

 

Opravené náměstí už zanedlouho bude opět sloužit veřejnosti. Pokud půjde vše podle plánu, předá investor MČ Praha 5 Chaplinovo náměstí veřejnosti k užívání v měsíci říjnu 2022.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě