Revitalizace Buďánek se ubírá správným směrem

Koncem května se uskutečnilo pracovní setkání českých a švýcarských odborníků jako další krok k záchraně památkové zóny Buďánka. Seminář, nad kterým převzali záštitu 1. zástupce starosty Petr Lachnit a radní Jiří Vejmelka, potvrdil správný směr nastoupené cesty k revitalizaci zchátralé osady, který již dříve schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5.

Diskusního stolu se zúčastnilo více než 30 českých odborníků z pořádajícího občanského sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka, Nadace české architektury a dalších nadací spolupracujících se sdružením a zástupců Prahy 5. Na začátku odpoledního setkání v ERA světě občanské sdružení představilo čtyřem švýcarským hostům historii Osady Buďánka a hlavní myšlenky projektu Buďánka pro Prahu a jeho zařazení do širších souvislostí Prahy 5.

Část diskuse byla zaměřena na možná další směřování a zároveň věcné oponování projektu. Nad 3D modelem lokality se diskuse přesunula k možnostem dalšího postupu i z urbanistického hlediska a zapojení do okolních souvislostí. „Nezávislí zahraniční i tuzemští odborníci potvrdili, že ideový záměr revitalizace je správný, právě tak jako jeho rozdělení na několik etap,“ sdělil závěr semináře radní Jiří Vejmelka.

Osada Buďánka byla téměř celá vysídlená v roce 1988, za památkovou zónu byla vyhlášena o tři roky později. Lokalita několik desítek let chátrala a většina domů je zbořená nebo těžce poškozená. „Nyní probíhají díky daru ČSOB ve výši pěti milionů korun vyklízecí práce v prvních objektech, které byly staticky posouzeny. Zadali jsme také geologický, geodetický i stavebně – historický průzkum a na základě všech výsledků bude dohodnuto, v jakých etapách bude revitalizace dále probíhat,“ informoval 1. zástupce starosty Petr Lachnit. Jisté je, že jako první se dočká rekonstrukce bývalý objekt mlékárny, kde vznikne informační centrum o celém projektu. Konečným cílem je vybudovat v místě bývalé dělnické osady společensko-kulturní centrum Prahy 5.

Besedy se zúčastnil zastupitel Tomáš Homola (vlevo) a radní Jiří Vejmelka. Foto: Michal Fairaizl

Nad modelem lokality se čile debatovalo. Foto: Michal Fairaizl