Rekonstrukce parku Mrázovka

12/02/2023

Městská část Praha 5 chystá rekonstrukci parku Mrázovka na Smíchově, který se nachází v oblasti mezi ulicí Na Zatlance, usedlostí Bertramka a sportovištěm Mrázovka na Malvazinkách. Provedením stavebních prací dojde k nezbytným opravám, zvýšení bezpečnosti pochozích ploch, zvýšení ekologické a rekreační hodnoty území a celkové kultivaci prostředí. Konkrétně se rekonstrukce týká opravy poškozených cest, schodišť, zábradlí a kamenných opěrných zídek či vytvoření nové pěší propojky. Součástí prací jsou dále sadové úpravy a odborné arboristické ošetření stromů.  Dojde také k přeměně hlubokých dlážděných koryt pro odvod dešťových vod probíhajících kolem hlavní cesty na vsakovací příkopy doplněné o zasakovací průlehy. Toto řešení bude bližší přírodě a zároveň pomůže lépe zadržet dešťovou vodu v parku. V rámci realizace proběhne také instalace nových laviček, odpadkových košů a dalších prvků mobiliáře.

 

Rekonstrukce parku Mrázovka, jejíž zhotovitelem je firma Gardenline, bude zahájena v pondělí 13.2.2023 arboristickými pracemi na pozemcích, které jsou ve správě Lesů hl. m. Prahy (viz přiložená mapka). „V kontextu dalších prací je nutné počítat s částečnými uzavírkami parku, o kterých budeme průběžně informovat. Snahou městské části je, aby byla po většinu času rekonstrukce umožněna alespoň částečná průchodnost parku.“ dodává místostarosta Radek Janoušek (Praha 5 Sobě). Předpokládaný termín dokončení projektu je v srpnu letošního roku.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě