Rekonstrukce Barrandovského mostu – začínají další přípravné práce

08/02/2024

OMEZENÍ PROVOZU NA MOSTĚ A UZAVÍRKA SEVERNÍHO CHODNÍKU S CYKLOTRASOU A12

Podle sdělení Technické správy komunikací (TSK) jsou přípravné práce nezbytné pro další část rekonstrukce. Musí se v předstihu připravit speciální konstrukce pod severním chodníkem, přejezdy pro převedení jednoho jízdního pruhu do protisměru a důležitá překládka telekomunikačních kabelů.

 

O tomto víkendu dojde na modřanské straně Barrandovského mostu k redukci jízdních pruhů a použijí se přejezdové prahy. Během dvou nocí z 9. na 10. 2. a z 10. na 11. 2. budou na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky uzavřené dva levé jízdní pruhy a doprava bude vedena po zpevněné krajnici.

 

Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený levý jízdní pruh a doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.

 

V sobotu 10. 2. bude doprava na příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený pravý jízdní pruh a doprava bude vedena v levém jízdním pruhu. Doprava bude v místě mostního závěru vedena po přejezdových prazích.

O tomto víkendu (sobota od 8:30 do 17:00 a neděle od 8:30 do 15:00 hod.) budou probíhat také odvrty vozovkového souvrství na severním mostě z důvodů detailní přípravy na pokládku UHPC betonu při rekonstrukci.

 

Další důležitou fází příprav je vybudování speciální konstrukce pod severním chodníkem. Ta je nezbytná při bourání a výstavbě nové římsy severní poloviny severního mostu. Stejně jako u první etapy na jižní polovině jižního mostu, i zde v severní části musí stavební firma nejprve odbourat původní římsu, na jejím místě vybudovat provizorní lávku a připravit vše na betonáž nové finální římsy. Jelikož je prostor římsy využíván jako chodník a cyklotrasa A12, musí se tato komunikace zcela uzavřít, a to včetně chodníků na ně navazujících.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE S OMEZENÍM SEVERNÍHO CHODNÍKU A CYKLOSTEZKA A12

Bude uzavřený severní chodník severního mostu (blíže k Podolí) a cyklotrasy A12. Tyto práce ovlivní provoz i v ulici Modřanská ve směru do centra v místě před, pod a za podjezdem Barrandovského mostu, kde bude částečné dopravní omezení.

 

ROZSAH OMEZENÍ

  • etapa v termínu od 5. do 11. 2. – bude uzavřený vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a přilehlý chodník na ul. Modřanská. Doprava bude vedena ve stávajících dvou jízdních pruzích. Obchozí a objízdná trasa je vyznačena.
  • etapa v termínu od 12. do 26. 2. – zůstává uzavřený vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a přilehlý chodník na ul. Modřanská. Doprava bude vedena ve stávajících dvou jízdních pruzích a bude také uzavřený přilehlý chodník i cyklotrasa A12, a to včetně přilehlých chodníků. Obchozí a objízdná trasa bude vyznačena.
  • etapa v termínu od 27. 2. do 31. 8. – bude uzavřená cyklotrasa/chodník A12 a k nim vedoucí přilehlé chodníky. Obchozí a objízdné trasy budou stejné jako u 2. etapy.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA PŘELOŽCE TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ 

Před zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu je třeba v rámci přípravných prací přeložit telekomunikační kabel. Důvodem je uvolnění komor na hlavním mostě. https://opravujeme.to/action/1651/

Během této fáze oprav dojde na Barrandovském mostě a příslušných sjízdných a nájezdných rampách/větvích k těmto dopravním omezením:

  • etapa v termínu od 11. 2. od 06:00 hod do 19:00 hod. – bude uzavřený levý jízdní pruh ve směru od Prahy 5 na Prahu 4. Doprava bude vedena ve zbývajících jízdních pruzích.
  • etapa v termínu od 12. 2. od 06.00 hod do 15. 2. do 18:00 hod. – bude omezen Barrandovský most (Jižní spojka) ve směru od Braníka na Smíchov – část vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS a zpevněná krajnice. Doprava bude vedena ve dvou stávajících jízdních pruzích. Nájezdová větev z Modřanské ulice na Barrandovský most – část levého jízdního pruhu bude uzavřená. Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.
  • etapa v termínu od 16. 2. od 06:00 hod do 17. 2. 18:00 hod. – bude omezený Barrandovský most (Jižní spojka) ve směru od Braníka na Smíchov – část vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS a zpevněná krajnice. Doprava bude vedena ve dvou stávajících jízdních pruzích. Nájezdová větev z Modřanské ulice na Barrandovský most – část levého jízdního pruhu bude uzavřená. Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu.
  • etapa v termínu od 15. 2. od 06:00 hod do 17. 2. 18:00 hod. – bude omezen Barrandovský most a výjezdová větev ve směru do Strakonické ulice ve směru od Braníka na Smíchov – část pravého jízdního pruhu. Doprava bude vedena ve zbývajících jízdních pruzích.

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě