Radnice vylepšuje školy a mateřinky

14/02/2024

Také letošní rok bude ve znamení masivních investic do školství v Praze 5. Děti i pedagogové se mohou těšit na zvelebení škol a školských zařízení.

 

Jednotlivé projekty lze rozdělit podle časového harmonogramu do čtyř kategorií: probíhající investiční akce, nově zahajované investiční akce, plánované akce oprav ve školských objektech a projektová příprava oprav ve školských objektech.

V současné době probíhají ve školství dvě hlavní investiční akce, a to v ZŠ Pod  Žvahovem a v ZŠ a MŠ Kořenského. Zatímco v prvně jmenované škole probíhá výstavba nové kuchyně s jídelnou, rekonstrukce pavilonu družin a výstavba nové páteřní kanalizace  (s předpokládaným dokončením na přelomu letošního dubna a května), v Kořenského se realizuje půdní vestavba (předpokládaný termín dokončení stavby je na přelomu února a března).

V druhé kategorii – mezi nově zahajovanými investičními akcemi – je přístavba pavilonu MŠ Nad Palatou (objekt MŠ Pod Lipkami 3183/5), kde probíhá navýšení kapacity MŠ o 2 nové třídy po 28 dětech, celkem tedy o 56 dětí. Předpokládané zahájení prací je letos v červnu, přičemž dokončení se předpokládá na přelomu května a června příštího roku.

Dalším projektem v druhé kategorii je rekonstrukce kuchyně ZŠ Barrandov I (Chaplinovo náměstí 615/1). Chystá se zde komplexní rekonstrukce školní kuchyně včetně zázemí a vlastní jídelny. Předpokládané zahájení akce je letos v červnu a dokončení již na podzim.

V MŠ Trojdílná 1117 v Košířích je plánováno snížení energetické náročnosti objektu, což spočívá ve výměně oken a dveří v obvodovém plášti, zateplení obvodového pláště, změně systému vytápění ze stávající kombinace přímotopných a akumulačních panelů na ústřední teplovodní vytápění, výměně osvětlovacích těles a instalaci fotovoltaických panelů na střeše objektu. Práce začnou letos v polovině května, dokončení se předpokládá na přelomu ledna a února příštího roku.

Děti se mohou také těšit na rekonstrukci školního plaveckého bazénu při ZŠ a MŠ Weberova 1090/1 v Košířích. Půjde o komplexní rekonstrukci bazénového provozu, kdy přibude i vířivka a další moderní prvky. Práce začnou letos v září, trvat by měly rok.

 

ZŠ a MŠ Grafickou 13/1060 čeká oprava fasády a výměna oken, která je zasmluvněna a již probíhá, předpokládá se, že by se měla dokončit letos v listopadu. V mezipatře MŠ Podbělohorská 1/2815 se bude zhruba na přelomu července a srpna opravovat venkovní terasa. A v Základní a mateřské škole Weberova 1/1090 se budou v době letních prázdnin, tedy mezi červencem až zářím, opravovat sportovní povrchy a vybavení její tělocvičny.

 

Projektová příprava se týká ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1007 (generální oprava fasád objektu) a ZŠ a MŠ V Remízku 919, objektu v MŠ Peškova 963 (oprava oplocení a komunikací v areálu včetně venkovních teras). Připravuje se rovněž projekt na stavební úpravy v Základní a mateřské škole Radlická 140/115, díky němuž vzniknou nové kmenové učebny, což pomůže zvýšit kapacitu školy.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě