Radnice bude šetřit na paušálech

31/03/2003

Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí informaci tajemníka úřadu Karla Čudy o snížení počtu přímých telefonních linek. Snížením počtu málo využívaných linek dojde do konce roku 2003 k úspoře finančních prostředků ve výši zhruba 150 tisíc korun.

Radnice bude šetřit na paušálech

Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí informaci tajemníka úřadu Karla Čudy o snížení počtu přímých telefonních linek. Snížením počtu málo využívaných linek dojde do konce roku 2003 k úspoře finančních prostředků ve výši zhruba 150 tisíc korun.

Na základě šetření bylo vytipováno celkem 41 linek, jejichž další provoz není pro potřeby úřadu nezbytný. Zčásti jde o linky, které v souvislosti se snižováním počtu pracovníků na některých odborech budou nadbytečné nebo nejsou v takovém počtu pro řádných chod odborů nutné. Druhou skupinou pak tvoří přímé linky, které mohou být nahrazeny pobočkovou ústřednou na úřadě bez omezení propustnosti celého systému.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě