Radlická radiála

Radlická radiála JZM – Smíchov (stavba č. 9567) je v systému komunikací hlavního města Prahy důležitou radiální komunikací s městským i regionálním významem.

investor projektu: Magistrát hlavního města Prahy

webové stránky: Radlická radiála

 

 

Radlická radiála

Radlická radiála

přišla dne 7. 2. 2018

projednáno v RMČ dne 21. 2. 2018, číslo usnesení RMČ/7/254/2018

odpověď odeslána dne 21. 2. 2018

Přílohy ke stažení