Radlická radiála nesnese odkladu

21/02/2019

„Radlická radiála bude přirozenou 5,5 kilometrovou spojnicí mezi D 5 a Městským okruhem s napojením v prostoru podjezdu na Zlíchově, kde z větší části povede pod zemí v tunelech Jinonice a Radlice. V Jinonicích bude snížena nivelita a následně zastřešena s ohledem na okolní zástavbu. 

Neexistence Radlické radiály, díky dopravním zácpám a následným rozléváním dopravy, má za následek kolaps dopravy, nadměrné opotřebení komunikací i znečišťování ovzduší v jinak klidných částech města. Radiála má samozřejmě své příznivce i odpůrce, kteří na základě studie ČVUT argumentují následným možným zvýšeným provozem na Barrandovském mostě, Strakonické nebo Dobříšské ulici. Studie ČVUT nezavrhuje realizaci Radlické radiály, ale pouze upozorňuje na možnou eskalaci již existujícího dopravního problému a ve zprávě též navrhuje jeho řešení.

Pro realizaci radiály je výrazným argumentem pokles dopravy u nyní přetěžovaných místních komunikací a také možnost ke snížení emisí výfukových plynů, a tím ke zlepšení životního prostředí v oblasti Radlic, Motola, Košíř, Jinonic a Smíchova.

Radlická radiála je nejlépe připravená a vlastně jediná dopravní stavba tohoto typu v Praze. Výstavba bude probíhat bez etap jako celek, kde nejnáročnější částí stavby bude ražba tunelu Radlice s minimálním omezením dopravy.

Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí je zmíněn již v územním plánu z roku 2000 a stanovisko EIA je v současné podobě dokumentace platné do roku 2021. Předchozí i současná koalice na MČ Praha 5 má zájem pokračovat v přípravě stavby Radlické radiály a tento záměr též deklaruje v programovém prohlášení. Stavební úřad se ovšem musí vypořádat s mnoha připomínkami a podněty zúčastněných, aby došlo k akceptovatelné shodě. Nebráníme se debatám o dílčích úpravách projektu, ovšem za předpokladu zachování současného posouzení EIA. Je nutno si ovšem uvědomit, že čím později se bude Radlická radiála stavět, tím pro nás bude dražší,“ říká Ing. Jan Panenka, radní pro dopravu MČ Praha 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě