Rada Městské části Praha 5 zasedá každé pondělí.
Jednání rady jsou neveřejná.
Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu.

 

Rada MČ P5 je výkonným orgánem MČ P5 v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu MČ Praha 5. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

 

Zápisy z jednání
Zprávy o činnosti Rady městské části Praha 5
Programové prohlášení RMČ
Jednací řád RMČ
Koaliční smlouva na volební období 2022 – 2026 (.pdf)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě