Rada hl. m. Prahy vyhověla žádosti MČ Praha 5 a odvolala se v případu demolice vily „Benešovky“

Mimořádné jednání Rady hl. m. Prahy podpořilo snahu městské části Praha 5 o zachování vily stavitele Viktora Beneše v ulici Nad Výšinkou 1258/15. Hlavní město Praha bude zároveň spolupracovat na vypracování podnětu o prohlášení vily kulturní památkou.

„Jsem rád, že pražští radní vyslyšeli naši žádost. Jde ale jen o první krok k záchraně hodnotné stavby a vyhráno ještě není. Věřím však, že jsme získali potřebný čas, aby Ministerstvo kultury mohlo posoudit podnět k prohlášení vily kulturní památkou,“ říká místostarosta a radní pro obnovu památek MČ Praha 5 Lukáš Herold.

Praha 5 bude také nadále usilovat o rozšíření památkové zóny metropole v rezidenčních čtvrtích na území páté městské části.