První týden testování zaměstnanců ÚMČ Praha 5 nepřinesl jediný COVID pozitivní případ

Covid self test / samoodběrová sada

Ke dni 16. března 2021 byli otestováni všichni zaměstnanci ÚMČ Praha 5, kteří nespadají do výjimky určené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Testování samoodběrovými sadami pro laickou veřejnost probíhá zcela bez problémů.

„Je to dobrá zpráva pro všechny občany, kteří potřebují fyzicky řešit své záležitosti. Děláme maximum pro bezpečnou návštěvu úřadu. V současné době evidujeme pouze dva COVID pozitivní zaměstnance a tři zaměstnanci jsou v nařízené karanténě,“ říká tajemnice ÚMČ Praha 5 Kateřina Černá.