Prvňáci a druháci se ve středu vrátí do škol

SWOT analýza škol v Praze 5

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že s účinností od 18. listopadu 2020 se žáci prvních a druhých tříd základních škol vrátí k prezenční výuce. Pro všechny ročníky se ke stejnému datu otevřou také speciální základní školy. V provozu nadále zůstávají veškeré mateřské školy a zařízení zajišťující výuku dětí zaměstnanců IZS.

Pro žáky prvních a druhých ročníků základních škol a jejich pedagogy platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve třídách během výuky. Oproti jarní vlně odpadá nutnost dělení tříd do menších skupin. Dále se školám nařizuje pravidelné větrání tříd. Větrat se doporučuje minimálně po dobu pěti minut během přestávek a jednou v průběhu vyučovací hodiny.

Školy mají povinnost v případě výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy či žáka neprodleně informovat příslušný epidemický odbor příslušné hygienické stanice.  Vedení jednotlivých základních škol zřízených městskou částí Praha 5 na svých webových stránkách informuje o aktuální situaci v dané škole. Ředitelé základních škol jsou povinni po celou dobu epidemie dodržovat přísná hygienická opatření. Není tedy třeba se obávat toho, že by školy na návrat nejmenších žáků nebyly připraveny.

Přílohy ke stažení