Průtahy soudního rozhodnutí o vyklizení Tanečního centra Praha oddalují možnost rozvoje ZŠ Pod Žvahovem

Soukromý subjekt, Taneční centrum Praha (dále jen TCP), odmítá opustit prostory v objektu Základní školy Pod Žvahovem, které už déle než rok a půl od uplynutí výpovědní lhůty obsazuje a užívá neoprávněně. To je důvod žaloby MČ Praha 5 na vyklizení těchto TCP neoprávněně užívaných prostor, kterou dnes řešil Obvodní soud pro Prahu 5.

Ani soudní líčení 12. 12. 2019 však nepřineslo verdikt, který by umožnil městské části konečně zahájit nutné práce na kapacitně nezbytném rozšíření prostor základní školy. Soud jednání odročil kvůli požadavku na doplnění důkazů ze strany TCP, a to až na únor 2020.

 „Děti jako faktické oběti situace na obou stranách sporu. To mě na tomto případu velice osobně mrzí. Nemohu ale ustupovat jakékoli formě nátlaku ze strany soukromého subjektu, tedy Tanečního centra Praha, který zkouší přenášet svou odpovědnost za své studenty na Prahu 5. Naopak, je povinností městské části, jako zřizovatele ZŠ Pod Žvahovem, vyřešit situaci ve prospěch našich dětí a učitelů a umožnit rozvoj velmi žádané základní školy. TCP dostalo mnohem více času na řešení situace, než nám ukládala smlouva. Opakovaně odmítalo i náhradní prostory pro výuku, které mu byly ve spolupráci s Magistrátem nabízeny, a to zcela nad rámec povinností městské části i hlavního města,“ uvedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS). 

TCP dostalo výpověď z nájmu 1. 3. 2017. Neplatnost této výpovědi se rozhodlo žalovat, prostory nepředalo a užívalo je i po datu uplynutí výpovědi.  Soud dal následně Praze 5 za pravdu a výpověď z nájmu pro TCP potvrdil verdiktem z 23. 9. 2019 jako platnou. K výpovědi jsme se, jako zřizovatel základní školy, rozhodli z důvodu nutného rozšíření prostor pro výuku. Vzhledem k velkému vytížení ZŠ Pod Žvahovem a budoucímu rozvoji městské části je nutné dokončit kompletní rekonstrukci areálu, zajistit dětem dostatečnou tělocvičnu a školní jídelnu a usnadnit komunitní využití areálu školy místními občany. Ze strany TCP však Praha 5 už dlouhodobě čelí nekorektnímu jednání, mediálním útokům a obstrukcím proti oprávněným záměrům samosprávy nakládat s majetkem městské části a rozvíjet základní školu. Soukromý subjekt se snaží přenést odpovědnost za budoucnost tanečníků v TCP na městskou část, ačkoli jsme poskytli mnohem více času pro nalezení náhradních prostor, než ukládala nájemní smlouva.

V celé věci mě velmi znepokojuje otázka, zda jsou rodiče studentů taneční školy vůbec o situaci informování. Apelujeme na vedení TCP, aby k věci přistupovalo odpovědně, a to nejen ve smyslu hledání náhradních prostor pro výuku, ale také ve smyslu pravdivého a včasného informování rodičů. Je totiž nutné, aby rodiče studentů při rozhodování o vzdělávání svých dětí věděli, že situace TCP, pokud jde o prostory, je kritická. Rádi budeme s TCP a Magistrátem při hledání náhradních prostor i nadále spolupracovat,“ uvedl k vývoji situace předseda školského výboru Prahy 5 Martin Damašek (TOP 09).

„Ačkoli je mi osobně velmi líto žáků a pedagogů TCP, tak se celá situace již dostala do kritického stavu, kdy je potřeba urychleně jednat. Vzhledem k velkému zájmu o naši školu potřebujeme v dubnu příštího roku začít rekonstruovat další prostory a učebny pro otevření prvních tříd v září příštího roku. Naše škola má bohužel mnoho zkušeností s velmi nekorektním jednáním vedení TCP, i já osobně jsem se stal terčem velmi nepříjemných osobních útoků, ale přesto doufám, že se tyto incidenty již nebudou opakovat a od září bude moci naše základní škola v klidu dále růst do klasické devítiletky. Celá situace se táhne již několik let, během kterých je rozvoj a provoz školy omezován a škola neustále naráží na problém se zajištěním základní podmínky fungování školy – bezpečím dětí. Stále doufám, že vedení TCP v poklidu umožní rekonstrukci dalších, akutně potřebných, prostor a nebude všemožně zdržovat rozhodnutí soudu a opustí areál na Žvahově bez zbytečných incidentů,” okomentoval celou situaci ředitel ZŠ Pod Žvahovem Jan Horkel.