Protidrogová politika Úřadu MČ Praha 5 posílí

29/03/2011

Rada městské části Praha 5 na svém 11. zasedání dne 29. března 2011 odsouhlasila vytvoření pozice protidrogového koordinátora v oddělení sociální prevence. Pracovní místo navíc nezvýší náklady úřadu. Radní totiž odsouhlasili transformaci jedné ze stávajících pozic na Odboru sociálním. Nový protidrogový koordinátor také umožní čerpat prostředky z fondů Evropské unie, které jsou poskytovány na boj s drogovou problematikou.

Vzhledem k rozvinutosti drogové scény na území Prahy 5 je nutné denně monitorovat klíčové lokality, ve kterých se drogy vyskytují. Úřad proto zvyšuje spolupráci s ostatními složkami, jako jsou Policie ČR, Městská policie, ale také neziskové organizace o.s. Progressive a o.s. Sananim. Ty se právě protidrogovou politikou dlouhodobě zabývají.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě