Pronájmy nemovitého majetku

Kontakty

Jméno Funkce E-mail Telefon
Hana Červenková vedoucí oddělení hana.cervenkova@praha5.cz 257000253
Bc. Lukáš Janko referent lukas.janko@praha5.cz 257000456
Bc. Jan Gaube referent jan.gaube@praha5.cz 257000228
Marcela Maturová referent (pozemky) marcela.maturova@praha5.cz 257000154
Bc. Kateřina Matěnová referent katerina.matenova@praha5.cz 257000455

 

Formuláře

 

Záměry pronájmů – jednokolová nabídková řízení (o vítězi rozhoduje výše nabídnutého nájemného)

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 způsob užívání poloha Minimální požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok Zveřejněno od-do
V současné době nejsou k dispozici žádná jednokolová nabídková řízení      

 

Záměry pronájmů – dvoukolová nabídková řízení (v souladu s Pravidly)


k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 způsob užívání poloha Minimální požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok Zveřejněno od-do
V současné době nejsou k dispozici žádná dvoukolová nabídková řízení

 

Adresné záměry – pozemky


Budoucí nájemce k. ú. jednotka číslo doba nájmu plocha v m2 Požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok předmět (účel) záměru zveřejněno od-do
V současné době nejsou k dispozici žádná nabídková řízení

 

Adresné záměry – tyto záměry obsahují úpravy stávajících smluvních vztahů:

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 způsob užívání poloha předmět (účel) záměru zveřejněno od-do
KO 1238 ISCO, spol. s r.o. Klikatá 90c Úprava NS 22.11. – 09.12.2019
Smíchov 2213/904 ANO 2011, IČO 71443339 90,04 Požadovaná výše nájemného v Kč/m2/rok: 344,- Kancelářská činnost 26.11. – 12.12.2019
HL 807 032, 033 a 050 Krškova 21 33,76 Pečovatelská služba uzavření Nájemní smlouvy na pronájem NP 26.11. – 12.12.2019
HL 807 Krškova 21 43,61 Zubní ordinace Převod Nájemní smlouvy z FO na PO 03.12. – 19.12.2019
Smíchov 903 Duha Paluba, IČO 01488121 107,80 Požadovaná výše nájemného v Kč/m2/rok: 344,- uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě 06.12. – 23.12.2019

 


Dlouhodobě volné nebytové prostory – permanentní nabídka (dlouhodobě nepronajaté prostory)

Uvedené nebytové prostory jsou v permanentní nabídce do doby nalezení zájemce o pronájem. Žádost o pronájem těchto prostor je možné na předepsaném formuláři podávat kdykoli v průběhu tohoto jejich zveřejnění, kdy následně bude případná žádost předložena k projednání Radě městské části Praha 5.

Tato permanentní nabídka nijak nesouvisí s Úřední deskou Úřadu městské části Praha 5, na které jsou zveřejňována veškerá oznámení záměrů pronájmů nebytových prostorů. Tato Úřední deska je umístěna zde: https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 poslední způsob užívání poloha Orientační výše požadovaného nájemného v Kč/M2/rok
SM 208 910 K Vodojemu 7 208,10 sklad suterén 400,00
KO 479 903 Vrchlického 51 73,49 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 482 903 Vrchlického 49 89,90 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 483 903 Vrchlického 47 84,20 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00