Pronájmy nemovitého majetku

Kontakty

Jméno Funkce E-mail Telefon
Hana Červenková vedoucí oddělení hana.cervenkova@praha5.cz 257000253
Mgr. Lukáš Janko referent lukas.janko@praha5.cz 257000456
Ing. Jan Gaube referent jan.gaube@praha5.cz 257000228
Marcela Maturová referent (pozemky) marcela.maturova@praha5.cz 257000154
Bc. Kateřina Matěnová referent katerina.matenova@praha5.cz 257000455

 

Formuláře

 

Pravidla

 

Záměry pronájmů – jednokolová nabídková řízení (o vítězi rozhoduje výše nabídnutého nájemného)


k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 způsob užívání poloha Minimální požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok Zveřejněno od-do
Košíře 1127 ev. č. 1127/101 Zahradníčkova 20 49,80 Bývalá zubní ordinace 1 800 20.02. – 10.03.2020

 

Záměry pronájmů – dvoukolová nabídková řízení (v souladu s Pravidly)

 

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 způsob užívání poloha Minimální požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok Zveřejněno od-do
Košíře 452 901 Plzeňská 167 80,10 1 900,- 20.02. – 20.03.2020

 

Adresné záměry – pozemky

 

Budoucí nájemce k. ú. jednotka číslo doba nájmu plocha v m2 Požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok předmět (účel) záměru zveřejněno od-do
V současné době nejsou k dispozici žádná nabídková řízení

 

Adresné záměry – tyto záměry obsahují úpravy stávajících smluvních vztahů:

 

Budoucí nájemce k. ú. jednotka číslo doba nájmu plocha v m2 Požadovaná výše nájemného v Kč/M2/rok předmět (účel) záměru zveřejněno od-do
Kamil Gruževský, IČO 75207192 Smíchov 316/903 neurčitá 48,60 6 126,- Provozování restauračního zařízení – bistra 19.02. – 06.03.2020
Kamil Gruževský, IČO 75207192
a Ing. Jitka Kořínková, IČO 49853546
Smíchov 316/904 neurčitá 70,10 6 126,- Provozování restauračního zařízení – bistra 19.02. – 06.03.2020

 


Dlouhodobě volné nebytové prostory – permanentní nabídka (dlouhodobě nepronajaté prostory)

Uvedené nebytové prostory jsou v permanentní nabídce do doby nalezení zájemce o pronájem. Žádost o pronájem těchto prostor je možné na předepsaném formuláři podávat kdykoli v průběhu tohoto jejich zveřejnění, kdy následně bude případná žádost předložena k projednání Radě městské části Praha 5.

Tato permanentní nabídka nijak nesouvisí s Úřední deskou Úřadu městské části Praha 5, na které jsou zveřejňována veškerá oznámení záměrů pronájmů nebytových prostorů. Tato Úřední deska je umístěna zde: https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5

k. ú. č. p. jednotka číslo ulice č. o. plocha v m2 poslední způsob užívání poloha Orientační výše požadovaného nájemného v Kč/M2/rok
SM 208 910 K Vodojemu 7 208,10 sklad suterén 400,00
KO 479 903 Vrchlického 51 73,49 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 482 903 Vrchlického 49 89,90 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00
KO 483 903 Vrchlického 47 84,20 kancelář 5. patro (bez výtahu) 1300,00