Pronájem bytů

Kontakty

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Petr Nahodil vedoucí oddělení petr.nahodil@praha5.cz 257000269
Dana Roubíčková referent dana.roubickova@praha5.cz 257000157
Nina Taisová referent správy bytů nina.taisova@praha5.cz 257000305

 

Žádosti o pronájem bytu

MČ Praha 5 nabízí možnost podání žádosti o pronájem bytu:
– ze sociálních důvodů
– pro seniory (žadatelé nad 65 let)
– pro preferované profese

Pronájem obecních bytů ve správě MČ Praha 5 se řídí pravidly dle Zásad bytové politiky.

Formuláře pro podání žádosti naleznete v části Formuláře ke stažení.
Před podáním žádosti doporučujeme navštívit osobně ref. Danu Roubíčkovou, která zkontroluje kompletnost žádosti. V případě žádosti o pronájem bytu pro preferované profese pak vedoucí odboru Mgr. Marcelu Justovou.

 

Pronájem bytů zvláštního určení v dispozici CSOP

Pronájem bytů zvláštního určení v dispozici Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. (CSOP) se řídí platnými Zásadami nájmu bytů zvláštního určení. Bližší informace naleznete na webových stránkách CSOP. Vzory uzavíraných smluv k těmto bytům pak naleznete v části Dokumenty odborů.

 

AKTUÁLNĚ NEPROBÍHÁ ŽÁDNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTŮ.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě