Pronájem bytů

Kontakty

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Petr Nahodil vedoucí oddělení petr.nahodil@praha5.cz 257000269
Nina Taisová referent správy bytů nina.taisova@praha5.cz 257000305
Andrea Pšeničková referentka andrea.psenickova@praha5.cz 257000246

 

Žádosti o pronájem bytu

MČ Praha 5 nabízí možnost podání žádosti o pronájem bytu:
– ze sociálních důvodů
– pro seniory (žadatelé nad 65 let)
– pro preferované profese

Pronájem obecních bytů ve správě MČ Praha 5 se řídí pravidly dle Zásad bytové politiky.

Formuláře pro podání žádosti naleznete v části Formuláře ke stažení.
Před podáním žádosti doporučujeme navštívit osobně pracovníky oddělení, kteří zkontrolují kompletnost žádosti.

Pronájem bytů zvláštního určení v dispozici CSOP

Pronájem bytů zvláštního určení v dispozici Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. (CSOP) se řídí platnými Zásadami nájmu bytů zvláštního určení. Bližší informace naleznete na webových stránkách CSOP. Vzory uzavíraných smluv k těmto bytům pak naleznete v části Dokumenty odborů.

Kontaktní místo pro bydlení

V případě, že potřebujete pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet své stávající bydlení či hledat nejúčinnějších řešení bytové nouze, je možné se obrátit na pracovníky Kontaktního místa pro bydlení, které najdete v přízemí budovy ÚMČ na adrese Štefánikova 13/15.

Aktuální výše sazeb nájemného v bytech MČ Praha 5

platné od 1.7.2023

kategorie bytu

kvalita bytu

standardní

snížená*

základní sazby

171,36

146,88

ze sociálních důvodů
pro seniory

144,19

Sazby jsou uvedeny v Kč za 1 m2 měsíčně.

Základní sazby jsou platné i pro byty pro preferované profese.

* Podle § 2 písm. e) zákona č. 107/2006 Sb. se pro účely tohoto zákona rozumí bytem se sníženou kvalitou byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. Ústředním vytápěním se pak rozumí (§ 2 písm. g/) vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění.

AKTUÁLNĚ NEPROBÍHÁ ŽÁDNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTŮ.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě