Pronájem bytů

Kontakty

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Petr Nahodil vedoucí oddělení petr.nahodil@praha5.cz 257000269
Dana Roubíčková referent dana.roubickova@praha5.cz 257000157
Nina Taisová referent správy bytů nina.taisova@praha5.cz 257000305

 

Žádosti o pronájem bytu

MČ Praha 5 nabízí možnost podání žádosti o pronájem bytu:
– ze sociálních důvodů
– pro seniory (žadatelé nad 65 let)
– pro preferované profese

Pronájem obecních bytů ve správě MČ Praha 5 se řídí pravidly dle Zásad bytové politiky.

Formuláře pro podání žádosti naleznete v části Formuláře ke stažení.
Před podáním žádosti doporučujeme navštívit osobně ref. Danu Roubíčkovou, která zkontroluje kompletnost žádosti. V případě žádosti o pronájem bytu pro preferované profese pak vedoucí odboru Mgr. Marcelu Justovou.

 

Pronájem bytů zvláštního určení v dispozici CSOP

Pronájem bytů zvláštního určení v dispozici Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. (CSOP) se řídí platnými Zásadami nájmu bytů zvláštního určení. Bližší informace naleznete na webových stránkách CSOP. Vzory uzavíraných smluv k těmto bytům pak naleznete v části Dokumenty odborů.

 

Nabídková řízení na pronájem bytu

MČ Praha 5 nepravidelně nabízí také možnost pronájmu bytu prostřednictvím nabídkového řízení za nejvyšší nabídnuté nájemné. Tato nabídková řízení se řídí pravidly schválenými pro konkrétní řízení. Aktuálně probíhající nabídkové řízení je vždy zveřejněno na Úřední desce Úřadu pod Odborem bytů a převodů nemovitých věcí.

V současné době neprobíhá žádné nabídkové řízení.