Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 1.6.2021 – 31.12.2021

27/05/2021

V rámci opatření ke zmírnění ekonomických dopadů nastalých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 bylo Úřadem městské části Praha 5 vydáno toto rozhodnutí:

Rozhodnutí č.j. MC05 111101/2021 ze dne 26.5.2021 o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle ust. § 2 odst. 1 písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, tedy umístěním restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných, umístěním mobilních i stabilních zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržišti a mimo tržiště.

 

Uvedené rozhodnutí je oznámeno vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 5 a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup www.praha5.cz.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě