Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 1.4. – 31.5.2021 z důvodu mimořádné události – COVID-19

02/04/2021

V rámci opatření ke zmírnění ekonomických dopadů nastalých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 byla Magistrátem hl. m. Prahy vydána tato rozhodnutí:

 

  1. Rozhodnutí o převzetí rozhodnutí ve věci prominutí místního poplatku č.j. MHMP 421542/2021 ze dne 31.3.2021
  2. Rozhodnutí č.j. MHMP 421769/2021 ze dne 31.3.2021 o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle ust. § 2 odst. 1 písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, tedy umístěním restauračních předzahrádek, a to i samostatně umístěných za období od 1.4.2021 do 31.5.2021.

 

Výše uvedená rozhodnutí jsou oznámena vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup www.praha.eu.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě