Dva projekty Participativního rozpočtu z roku 2017 se blíží ke konci

Dva projekty Participativního rozpočtu z roku 2017 se blíží ke konci.

Podrobnější informace o zmíněných projektech nalezte níže.

Projekt Kruhy pro stromy:

Spolek rodičů V Remízku navrhl v roce 2017 úpravu nevhodného povrchu kolem vzrostlých stromů v okolí FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku.

Předmětem návrhu byla úprava dvou zatravněných kruhů, ve kterých rostou stromy a které leží uprostřed pěších tras (chodníků). Většina chodců si těmito kruhy krátí cestu a dochází tak k ničení kořenového systému stromů.

Zástupci Odboru správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5 provedli koncem loňského roku dendrologickou kontrolu stromů, při níž bylo bohužel zjištěno, že dřeviny jsou již natolik poškozeny, že není možná jejich záchrana. Rozhodli se proto přistoupit k vytvoření koncepčního řešení a revitalizovat celou oblast přístupu ke škole, která je však finančně náročnější, než se původně předpokládalo. Revitalizace daného území a osazení novými stromy proto proběhne z rozpočtu městské části v roce 2020.

 

Projekt Francie na Barrandově:

Spolek rodičů V Remízku navrhl v roce 2017 úpravu travnaté plochy na konečné tramvaje na Barrandově. Cílem návrhu byla především úprava vyšlapaných cest, doplnění zeleně a vytvoření příjemného místa k posezení doplněného sportovními prvky určenými pro teenagery.

Finanční limit pro návrhy z roku 2017 byl tehdejšími pravidly stanoven na 1 milion Kč a tato částka se nicméně ukázala jako nedostačující pro realizaci celého návrhu. V první polovině tohoto roku proto MČ Praha 5 nechala dopracovat již dříve vytvořenou projektovou dokumentaci pro 1. fázi, tj. zpevnění cest a kultivaci travnatého povrchu, dále pak umístění laviček a vzrostlé zeleně. Aktuální projekt nyní čeká na schválení Magistrátu hlavního města Prahy a po té bude přikročeno k jeho realizaci. Druhá fáze, tj. zbudování parkourového hřiště pro teenagery, bude realizována z rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2020 v rámci revitalizace dětského hřiště Wassermannova.