Projekt Osvětim v KC Prádelna

24/10/2017

V měsíci listopadu mohou návštěvníci Komunitního centra Prádelna v Holečkově ulici shlédnout výstavu unikátního projektu studentů Smíchovské stření průmyslové školy v Praze 5, jejíž zahájení proběhlo v pondělí 16. října. Součástí vernisáže byla také ukázka virtuální reality z dílny studentů.

Co je Osvětim, ví zdánlivě každý. Ale umíme si opravdu představit, jak tato továrna na smrt vypadala? Studenti Smíchovské střední průmyslové školy se o to ve svém maturitním projektu pokusili. Za pomocí svých učitelů vytvořili trojrozměrný počítačový model místa, v němž bylo během 2. světové války zavražděno více než milion lidí, většinou Židů. Studenti použili speciální grafické programy, které umožňují virtuální modelování, a vytvořili naprosto unikátní podrobný model koncentračního tábora Osvětim.

Při vytváření modelu vycházeli žáci z dokumentace, technických výkresů i obrázků bývalých vězňů. Vše doplnili vlastními fotografiemi a nákresy s přesným měřením např. i míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. “Spolupracovali jsme s muzeem v Osvětimi, jeli jsme přímo na místo, kde žáci dopoledne trávili prohlídkami a odpoledne fotografovali a měřili budovy lasery. Zašli jsme také do archivu, odkud jsme získali naskenovanou dokumentaci”, popisuje ředitel školy Ing. Radko Sáblík počátky tohoto rozsáhlého projektu. Budoucí programátoři si dali velmi záležet na detailech – vzhled vagónů, které přivážely vězně, oblečení postav, automobil dozorců apod. Vytvořili výjevy z nástupu vězňů, selekce i kruté scény z krematoria.

Projekt je uskutečňován ve spolupráci s Centrem výzkumu genocid v Terezíně, FEL ČVUT a Asociací virtuální a rozšířené virtuální reality, byl již dvakrát vystavován v Terezíně, prezentován v Německu v Deggendorfu, jedná se o výstavě na Staroměstské radnici a od 8. března 2018 má mít stálou expozici ve Velké pevnosti Terezín. Spolupráce s takovými institucemi jako je např. Pražské Židovské muzeum přináší studentům možnost se nejen naučit pracovat v určitých programech, ale také se obohatit o poznání historie a dělat věc, která potom bude sloužit k nějakému konkrétnímu užitku. Projekt si vybrali studenti, kteří mají zájem o historii a baví je digitální modelování. Díky tomuto projektu se také dozvědí mnohem více o holocaustu, což ze zkušenosti přináší výraznou změnu pohledu na tuto tematiku.

Podle ředitele Sáblíka nespočívá význam studentského projektu jen v poznání minulosti, ale také jako varování před tím, co by se mohlo stát, pokud se nedokážeme poučit z historie. „Když jsem se zaobíral historií holocaustu, nejhorším zjištěním pro mě bylo, že ty hrůzy ve své podstatě páchali obyčejní lidé. Kdyby nebyli vystaveni pokušení oné děsivé doby, nejspíš by většina z nich zůstala pouze bezúhonnými milujícími manžely a otci. Přitom však nakonec mnozí z nich bez větších výčitek vraždili jiné ženy a děti.” vysvětluje. S tím souhlasí i JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který nad výstavou v Komunitním centru Prádelna převzal záštitu. “Nikdo z nás nedokáže říci, jak by se v takových mezních situacích zachoval. Jediná možnost obrany spočívá v zabránění vzniku podmínek, které by mohly vést k propuknutí podobného hrůzného scénáře. Kromě tohoto nejpodstatnějšího přínosu má ale celý projekt ještě velký význam pro naši městkou část. Je totiž dalším potvrzením, že Smíchovská střední průmyslová škola na Smíchově představuje naprostou špičku ve svém oboru a je chloubou Prahy 5“ doplňuje radní JUDr. Petr Lachnit.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě