Projekt „Nesoudíme. Pomáháme.“ nabízí pomoc těhotným ženám v tíživé situaci

Nový projekt nabízí pomoc ženám, které se dostaly v souvislosti s nečekaným těhotenstvím do složité životní situace a jsou například okolnostmi nebo rodinou nuceny k umělému přerušení těhotenství. Záštitu nad ním převzal starosta Daniel Mazur (Piráti) a 1. místostarostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).

Projekt vznikl díky dlouholetým zkušenostem z poradny – http://linkapomoci.cz, která pomáhá ženám a dívkám v krizi spojené s těhotenstvím, porodem a mateřstvím. Odborné konzultantky této linky jsou často v přímé konfrontaci s nezměrným utrpením žen postižených takzvaným postabortivním syndromem. Jako následek potratu postihuje nejen kvalitu života ženy, ale velmi často také veškeré rodinné vazby, bez ohledu na časový odstup od prodělaného zákroku. Je namístě zmínit i potřebu specifické a dlouhodobé terapeutické péče nehrazené ze zdravotního pojištění. Takto zraněné ženy shodně říkají, že pokud by jim byla včas poskytnuta odpovídající podpora, rozhodly by se jinak.

Pomoc je prvotně realizována prostřednictvím anonymní bezplatné telefonické linky 800 108 000 a e-mailu poradna@linkapomoci.cz. Rozsah pomoci se řídí konkrétně dle aktuálních potřeb dané ženy či dívky. Tuto pomoc často využívá přetížený zdravotnický personál. Projekt získal záštitu od Magistrátu hl. města Prahy, mnoha zastupitelů ČR a veřejně známých osobností. Na internetové adrese http://nesoudimepomahame.cz je možno vidět podporující osobnosti i poskytnuté záštity zastupitelů.

 

Více informací na http://hnutiprozivot.cz/